Croeso i Defaid! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Defaid

header_tagline

Ailwampio Gwefan CCUHP

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 03/08/2010 am 11:56
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl, Materion Cyfoes

English Version

Fel rhan o’r prif amcan o godi ymwybyddiaeth o’r Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), mae’r tm Hawliau, Polisi a Gweithrediad yn Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ailwampio’r gwefan Gwneud Pethau’n Iawn er mwyn ei wneud yn fwy cyfeillgar a rhyngweithiol.

Edrycha ar y wefan, sydd yn llawn dop o adnoddau a gwybodaeth ddefnyddiol ar y CCUHP.

Mae’r wefan hefyd yn ffordd arall i ti gael mynediad at y Gystadleuaeth Geir-IAU sydd yn sialensio plant a phobl ifanc dros Gymru i adrodd ar newyddion eu hunain er mwyn helpu ymateb i’r canfyddiad negatif o bobl ifanc yn y cyfryngau.

Darganfydda’ fwy am y gystadleuaeth Geir-IAU.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50