Croeso i Defaid! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Defaid

header_tagline

Brwydr Y Bandiau 2011

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 05/07/2011 am 17:08
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Gwyl, Cerddoriaeth

English version

Eisiau chwarae ym Merthyr Rock? Dyma dy gyfle!

Eleni, mae Brwydr y Bandiau CLIC Cymru gyfan mewn cysylltiad Merthyr Rock, yr ?yl gerddoriaeth newydd yn serennu The Blackout a Ocean Colour Scene sydd yn digwydd ar ddydd Sadwrn 3ydd a dydd Sul 4ydd Medi 2011 ym Mharc Cyfartha, Merthyr Tudful.

Cofrestra a rhannu llwyfan gyda dy arwyr drwy ennill Brwydr Y Bandiau Merthyr Rock / CLIC.

Bydd y band llwyddiannus yn agor y prif lwyfan ym Merthyr Rock ar ddydd Sadwrn, 3 Medi. Bydd y ddau fand sydd yn dod yn ail a thrydedd yn chwarae'r ail lwyfan, un ar y dydd Sadwrn, un ar y dydd Sul. Byddwn yn cynnal rowndiau rhanbarthol o amgylch Cymru ddiwedd mis Gorffennaf, gyda'r rownd derfynol yng Nghaerdydd fis Awst.

Dyma'r rowndiau rhanbarthol:
Hobos, Pen-y-bont ar Ogwr – Dydd Gwener 22 Gorffennaf
Sin City, Abertawe – Dydd Sadwrn 23 Gorffenaf
Evi, Ebbw Vale – Dydd Gwener, 29 Gorffennaf
Pop Factory, Porth – Dydd Sadwrn 30 Gorffennaf
Gogledd Cymru, lleoliad a dyddiad i'w gadarnhau

Rownd derfynol Brwydr Y Bandiau:
Clwb Ifor Bach, Caerdydd – Dydd Iau 18 Awst

Mae enillwyr BYB CLIC llynedd, The Hostages, wedi mynd yn eu blaen i ryddhau eu sengl gyntaf fel rhan o'r pecyn wobr, oedd hefyd yn cynnwys fideo anhygoel gall wylio yma.

Mae'r frwydr yn agored i bob math o artistiaid, nid cerddoriaeth gitr yn unig, felly os wyt ti'n MC, yn ddewin ar yr allweddellau, yn giamstar ar y deciau neu'n beatbox un dyn, rydym eisiau i ti gystadlu.

Sut i gystadlu

Pls gyrra dy gerddoriaeth drwy linc MySpace, Bandcamp, Facebook neu Soundcloud i botb@cliconline.co.uk. Cofia nodi pa rownd ranbarthol byddet yn hoffi cystadlu ynddi.

Dyddiad cau ceisiadau yw 12 Gorffennaf 2011.

Pob lwc!

Pls noda fod Brwydr y Bandiau Merthyr Rock / CLIC ar agor i bobl ifanc 14 i 25 oed sydd yn byw yng Nghymru. Bydd rhaid i bob aelod o'r band fod yn 14 oed neu drosodd cyn 3 Medi 2011.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50