Croeso i Defaid! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Defaid

header_tagline

Cyfle I Ennill £40 O Docynnau Cerddoriaeth

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 18/02/2010 am 14:56
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Hinsawdd, Comedi, Ysgrifennu Creadigol, Diwylliant, Dawns, Addysg, Amgylchedd, Ffasiwn, Gwyl, Bwyd a Diod, Iechyd, Hanes, Ffilmiau, Cerddoriaeth, Pobl, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Llwyfan, Chwaraeon a Hamdden, Technoleg, Materion Cyfoes, Teithio, Gwirfoddoli, Yn Gymraeg

English Version

Mae prosiect cyffroes newydd mewn datblygiad fydd o fudd i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd dros Gymru.

Mae’r llinell gymorth sydd yn cael ei beilotio yn wasanaeth cyfrinachol, rhad ac am ddim ac i rywun ddefnyddio.

Bydd cyngor a gwybodaeth ar gael am unrhyw beth a phopeth. Gall gael cymorth ar faterion eang o ddarganfod lleoliad gwaith  i sut i ddelio efo bwlio.

Bydd arwyddo, eiriolaeth a chyngor uniongyrchol ar gael ar gyfer pob mater.

Mae nifer o ffyrdd i gael mynediad i’r llinell gymorth, fydd yn cael ei staffio gan gynghorwyr profiadol, a hyn i gyd yn rhad ac am ddim:

  • Ffonio o dy ffn symudol neu ffn cyffredin.
  • E-bostio
  • Tecstio
  • Negeseuo Cyflym (IM)
  • Ffonio o giosg ffn

Rydym yn awyddus i gael dy farn gan mai gwasanaeth i ti fydd hwn. Mae holiadur byr ar gael ar y rhyngrwyd ac, unwaith byddet wedi ei lenwi, byddet yn cael cyfle i ennill gwerth £40 o docynnau cerddoriaeth i unai siop ar y stryd fawr neu ar-lein.

Mae’r holiadur ar gael ar y dudalen yma: Rydym Angen Eich Adborth.

Gall hefyd gael copi caled neu PDF  o’r holiadur drwy e-bostio neu ffonio Gavin Thomas: gavin@promo-cymru.org / 029 2046 2222.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50