Croeso i Defaid! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Defaid

header_tagline

Cystadleuaeth Clipiau Fideo

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 27/05/2010 am 12:52
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Ffilmiau, Chwaraeon a Hamdden

English version

Mae cystadleuaeth gwneud clipiau fideo wedi agor i ddarpar wneuthurwyr ffilmiau.

Mae Pupil Voice Wales yn chwilio am gynnwys a syniadau i wneud eu gwefan hyd yn oed yn fwy gweledol a rhyngweithiol, ac i annog ti i rannu dy brofiadau.

Mae’r gystadleuaeth, o’r enw  Your Future, Your Feature, yn agored i’r holl blant a phobl ifanc 3 18 oed yng Nghymru.

Gallai dy glipiau fideo fynegi un neu bob un o’r canlynol:

  • Sut y credi di y gallet fod mwy o ran yn y gwaith o wneud penderfyniadau yn dy ysgol, coleg neu grŵp ieuenctid
  • Sut wyt wedi gwella neu newid dy amgylchedd dysgu
  • Sut y galli di wneud dysgu yn brofiad hwyliog a rhyngweithiol i bawb

Bydda mor greadigol ag y gallet. Gall clipiau fod mewn amrywiaeth o ffurfiau gan gynnwys rhai dogfennol, comedi, defnyddio pypedau neu animeiddio, cerddoriaeth a chaneuon. Y nod yw tynnu dy gynulleidfa i mewn a’u cynnwys yn dy stori neu neges.

Y dosbarthiadau oed yw 3-10 a 11-18 oed. Am fwy o wybodaeth cer i wefan Pupil Voice Wales. Os oes gen ti unrhyw gwestiynau e-bostia CangenHawliau@Wales.gsi.gov.uk.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50