Croeso i Defaid! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Defaid

header_tagline

Eisiau: Dy Sylwadau!

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 14/10/2010 am 18:09
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl, Technoleg, Materion Cyfoes

  • wanted

English version

Yn wahanol i beth fyddet yn ei feddwl, dydy pawb sydd yn ymweld ’r teulu o wefannau CLIC yn gwybod fod posib gadael sylwadau.

Mae nifer ohonoch yn codi ysgwyddau ac yn meddwl, “Roeddwn i’n gwybod hynna, dwi’n gadael sylwadau drwy’r adeg>”

Ond mae nifer mwy ohonoch yn gwyro ymlaen, dwylo gyda'i gilydd, ac yn cwio, ‘wir? Doedd gen i ddim syniad. Sut dwi’n gwneud hynna ta?”

Wel, yn hawdd iawn, fel mae’n digwydd.

O dan bob erthygl, gan gynnwys hwn, mae yna focs sydd yn gofyn: ‘Rhywbeth i ddweud?’

Yn y bocs hwn gall ysgrifennu ymateb i’r erthygl. Gall fod yn un gair neu’n dipyn o baragraffau, ond yn bwysig, dy farn di a dy feddyliau di fydd hwn.

Bydd rhaid bod wedi mewngofnodi (ac felly wedi cofrestru) ond unwaith ti wedi gall gadael cymaint o sylwadau ag yr hoffet.

Felly pls cer yn wyllt gyda dy sylwadau. Mae nhw’n ffordd perffaith o fynegi dy hun, yn enwedig os does gen ti ddim amynedd i lwytho erthygl lawn!

Os nad wyt ti wedi gwneud eto, gall gofrestru yma.

Erthyglau diweddar gall wneud sylwad arnynt:

Chwarae Gemau Fideo Dylanwad Drwg?

Yr Un Mor Brydferth?

Rho, Ac Fe Dderbynnir

DELWEDDAU: Juliana Coutinho / Duncan C

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50