Croeso i Defaid! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Defaid

header_tagline

Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 25/05/2011 am 14:42
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Diwylliant, Dawns, Addysg, Gwyl, Bwyd a Diod, Cerddoriaeth, Pobl, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Llwyfan, Chwaraeon a Hamdden, Materion Cyfoes, Gwirfoddoli, Yn Gymraeg

 • urdd

English version

Dydd Sul bydd Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd 2011 yn cychwyn, un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop.

Mae'r Eisteddfod, sydd yn cael ei gynnal gan Sir Abertawe eleni, yn ddathliad o'r iaith a diwylliant Cymraeg yn ogystal chyfle i ddangos talent ifanc Cymru.

Gyda chystadlaethau, llwyfannau cerddoriaeth byw, theatr ar y stryd, stondinau ac arddangosfeydd mae'n ddiwrnod allan gwych i bob oedran.

Bydd CLIC yno drwy'r wythnos hefyd – felly dewch i chwilio amdanom ni, dweud helo a chael ychydig o bethau am ddim!

O'r ffair i'r arddangosfa celf, dylunio a thechnoleg o'r wal ddringo i gaffi'r we ac o'r amryw stondinau yn gwerthu crefftau i Gymru i'r sioeau nos anhygoel – mae rhywbeth ar gael at ddant pawb.

Gwybodaeth bellach am atyniadau'r cae a'u lleoliad ar gael yn y daflen wybodaeth ym mhrif fynediad yr Eisteddfod, a hefyd ar y sgriniau plasma wedi'u lleoli o gwmpas y maes, ond dyma flas o beth gallet ddisgwyl:

 • Hyd at 200 o stondinau yn hyrwyddo gwasanaethau a chynnyrch Cymru
 • Pentre’ Mistar Urdd, yn arddangos rhai o weithgareddau fwyaf poblogaidd yr Urdd gan gynnwys wal ddringo, trampoln ac ardal chwaraeon
 • Arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg
 • Mae'r 'Cwtsh Cymraeg' yn cynnig gweithdai, sesiynau blasu ac adnoddau i ddysgwyr Cymraeg
 • Gweithdai thema llenyddiaeth ac arddangosfa o waith llenyddol yn y Cwtsh Cymraeg
 • Amryw weithdai ar draws y Maes gan gynnwys drymio a giliau syrcas
 • Perfformiadau drama, dawns a cherddoriaeth ar y llwyfan awyr agored
 • Gr?p Podledu'r Urdd yn darlledu'n ddyddiol o'r Garafan Podledu
 • Ffair hwyl
 • Trn tir
 • Caffi'r We
 • Dewis helaeth o fwyd a diodydd at ddant pawb
 • Cymorth cyntaf, cadeiriau olwyn, peiriannau arian parod ac offer cyfieithu

Bydd bws Gwennol yn cludo pobl o Ysbyty Treforys i faes yr ?yl yn ddyddiol rhwng 9am – 6pm. Rhif y bws sydd yn teithio o'r ysbyty ydy'r rhif 4 Metro, sydd yn cychwyn yn Singleton, trwy ganol y ddinas, heibio'r Stadiwm, ac i fyny i Dreforys.

Mae'r holl wybodaeth sydd angen ar y wefan, gan gynnwys llety, stiwardio, digwyddiadau, cael yno, cystadlu a llawer mwy.

Cer i wefan Eisteddfod Yr Urdd 2011 am wybodaeth bellach.

(FFYNHONNELL: Gwefan Eisteddfod Yr Urdd)

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50