Croeso i Defaid! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Defaid

header_tagline

Ennill Tocynnau Love2shop!

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 04/04/2011 am 08:57
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Pobl, Materion Cyfoes

English version

Rydym i gyd, ar ryw bwynt, efo rhywbeth i ddweud am y ffordd mae pethau yn cael eu rhedeg yn ein hysgolion.

Os fydda ti wedi cael y cyfle i wneud rhywbeth amdano, yna fyddet ti?

Wyt ti’n cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau yn dy ysgol?

Ydy pawb yn cael y cyfle i ddweud eu dweud?

Hoffai Llais Disgyblion Cymru ddarganfod sut gall wella pethau i wneud yn sicr fod pawb yn cael y cyfle i eraill glywed eu llais. Mae’r holiadur hwn yn rhan o brosiect yn datblygu cyfarwyddyd i ysgolion ar sut i annog ymglymiad pob disgybl mewn penderfyniadau allweddol ac i dderbyn eu sylwadau.

Os gallet sbario pum munud i gwblhau’r holiadur, bydd cyfle hefyd i ti ennill tocyn pumdeg punt Love2shop.

Mae tocynnau Love2shop yn cael eu derbyn mewn 20,000 o siopau mawr Prydain, yn rhoi’r dewis i’r enillydd lwcus o filoedd o lefydd gwych i siopa, ymweld, bwyta

Mae’r cwestiynau yn rai syml a hawdd eu hateb, felly beth sydd i’w golli (heblaw am y posibilrwydd o fod yn gyfoethocach o bumdeg punt o docynnau’r stryd fawr)?

Clicia yma i lenwi’r arolwg

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50