Croeso i Defaid! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Defaid

header_tagline

Llinell Gymorth Meic Yn Lansio

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 14/05/2010 am 12:53
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Hinsawdd, Comedi, Ysgrifennu Creadigol, Diwylliant, Dawns, Addysg, Amgylchedd, Ffasiwn, Gwyl, Bwyd a Diod, Iechyd, Hanes, Ffilmiau, Cerddoriaeth, Pobl, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Llwyfan, Chwaraeon a Hamdden, Technoleg, Materion Cyfoes, Teithio, Gwaith a Hyfforddiant, Gwirfoddoli, Yn Gymraeg

English version.

Yn cael ei lansio heddiw, Meic ydy’r llinell gymorth newydd i blant a phobl ifanc yng Nghymru gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae Meic, sydd yn fyr am feicroffon, yn llinell gymorth gyfrinachol ac am ddim sydd yn gallu helpu gyda bob math o faterion gan gynnwys problemau efo teulu/ffrindiau, materion tai,  bwlio, pryderon iechyd a gwaith, lle i fynd am help yn eich ardal chi neu fel lle i gael lleisio pryderon.

Gall y llinell cymorth helpu cael eich safbwynt ar draws i eraill.

Dywedodd Gavin Thomas, sydd yn cydlynu’r prosiect, ar wefan Newyddion BBC Cymru:
“Mae yna blant a phobl ifanc yng Nghymru sydd ddim yn gallu cael eu clywed. Rydym yn gweithio mewn tandem efo gwasanaethau fel Childline, a Meic fydd y porth yno yr un pwynt cyswllt i bobl ifanc.”

Mae’r llinellau ar agor o hanner dydd tan 8yh, saith diwrnod yr wythnos. Mae’r gwasanaeth ar gael yng Nghymraeg neu’n Saesneg ar y ffn, e-bost, neges testun neu negeseua sydyn (IM).

Mae’r llinell gymorth i rai 0 25 oed, am ddim ac yn gyfrinachol. Gallwch gysylltu yn y ffyrdd yma:

Ffn: 080880 23456

Testun: 84001

IM/gwe: www.meiccymru.org

E-bost: help@meiccymru.org

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50