Croeso i Defaid! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Defaid

header_tagline

Pa Mor Cŵl Ydy Dy Ysgol Di?

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 01/02/2011 am 13:57
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg

English version

Sut hoffet ti fynegi dy farn am y ffordd mae pethau yn cael eu trefnu yn dy ysgol di?

Oes gen ti syniadau gallai helpu’r ffordd mae penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud ynghylch ysgolion yng Nghymru?

Wel dyma dy gyfle!

Mae Gweinidogion Cymru yn poeni fod y broses o wneud newidiadau i gyfundrefn ysgolion yn:

  • Cymryd gormod o amser
  • Yn aneglur am lles i addysg plant a phobl ifanc
  • Ddim yn cysylltu yn ddigonol gyda’r rhai sydd diddordeb

Maent hefyd yn poeni fod y broses yn golygu gormod o benderfyniadau yn cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru, yn hytrach na’n lleol.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi creu holiadur o’r enw ‘Trefniadaeth Ysgolion Newidiadau Posibl I’r Broses’.

Pls rhanna dy feddyliau gyda ni i wneud gwahaniaeth i’r ffordd rydym yn delio gyda threfniadaeth ysgolion.

Llenwa’r holiadur yma.

DELWEDD: Amadgunglinger

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50